Betaald educatief verlof

Sommige cursisten hebben recht op betaald educatief verlof.
Voor arbeiders en bedienden :

  • beroepsopleidingen : max. 120 uur
  • taalopleidingen : max. 80 uur
  • combinatie beroeps- en taalopleidingen : max. 120 uur
  • Indien de lesuren samenvallen met werkuren kan voor beroepsopleidingen maximaal 180 uur toegekend worden.

De cursist mag niet meer dan 10 % ongewettigd afwezig zijn.
Een afwezigheid wettigen kan enkel door afgifte van een werkgeversattest of een medisch attest.

educatief verlof

betaald educatief verlofVOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds