SCHOOLJAAR 2017 - 2018

Aanvang van de lessen: 1 september 2017
Einde van de lessen: 1  juni 2018

1e semester: van 1 september 2017 tot en met 12 januari 2018
2e semester: van 15 januari 2018 tot en met 1 juni 2018

 

Vakanties.

Kerstvakantie    : van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018
Paasvakantie     : van 2 april 2018 tot en met 15 april 2018
Zomervakantie  : van 1 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018

Ontspanningsverlof.

1e trimester : van 30 oktober 2017 tot en met 5 november 2017
2e trimester : van 12 februari 2018 tot en met 18 februari 2018

Schorsing van de lessen.

zaterdag 11 november 2017 (Wapenstilstand)
dinsdag 1 mei 2018 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 10 mei 2018 (1e Hemelvaartdag)
Vrijdag 11 mei 2018 (2e Hemelvaartdag)
Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

Facultatieve dag.

Maandag 30 april 2018

Verlofdagen

schooljaar 2017 - 2018VOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds